Privacybeleid

 

1.        Inleiding

 

1.1 Wij zetten ons in om de privacy van de bezoekers van onze website en de gebruikers van onze diensten te waarborgen.

1.2 Dit beleid is van toepassing wanneer wij optreden als verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens van de bezoekers van onze website en de gebruikers van de diensten; met andere woorden, wanneer wij het doel en de middelen van de verwerking van die persoonsgegevens bepalen.

1.3 Door gebruik te maken van onze dienst en in te stemmen met dit beleid, stemt u in met ons gebruik van cookies in overeenstemming met de voorwaarden van dit beleid.

1.4 Onze website bevat privacycontroles die van invloed zijn op de manier waarop wij uw persoonlijke gegevens zullen verwerken. Door gebruik te maken van de privacycontroles kunt u aangeven of u direct marketing communicatie wilt ontvangen en de publicatie van uw gegevens wilt beperken. U kunt de privacycontroles raadplegen via onze websites en apps.

1.5 In dit beleid verwijzen “Flipdish”, “wij”, “ons” en “onze” naar FLIPDISH LIMITED, een Ierse onderneming die in Ierland is geregistreerd onder ondernemingsnummer 555703 en die haar statutaire zetel heeft in Parkfield House, Mount Anville Road, Goatstown, Dublin 14. Voor meer informatie over ons, zie paragraaf 13.

 

2.        Krediet

 

2.1 Dit document is deels opgesteld door SEQ Legal (https://seqlegal.com).

 

3.         Hoe wij uw persoonlijke gegevens gebruiken

 

3.1 In dit hoofdstuk 3 hebben we uiteengezet:

a) de algemene categorieën van persoonsgegevens die wij mogen verwerken;

b) in het geval van persoonsgegevens die wij niet rechtstreeks van u hebben verkregen, de bron en specifieke categorieën van die gegevens;

c) de doeleinden waarvoor wij persoonsgegevens mogen verwerken; en

d) de rechtsgrondslagen van de verwerking.

3.2 Wij kunnen gegevens over uw gebruik van onze website en diensten verwerken (“gebruiksgegevens”). De gebruiksgegevens kunnen uw IP-adres, geografische locatie, browsertype en -versie, besturingssysteem, verwijzingsbron, duur van het bezoek, paginaweergaven en website-navigatiepaden omvatten, evenals informatie over het tijdstip, de frequentie en het patroon van uw gebruik van de diensten. De bron van de gebruiksgegevens is ons analytisch volgsysteem. Deze gebruiksgegevens kunnen worden verwerkt voor de analyse van het gebruik van de website en de diensten. De wettelijke basis voor deze verwerking zijn onze legitieme belangen, namelijk het bewaken en verbeteren van onze website en diensten.

3.3 Wij kunnen uw accountgegevens (“accountgegevens”) verwerken. De accountgegevens kunnen uw naam en e-mailadres bevatten. De accountgegevens kunnen worden verwerkt ten behoeve van de exploitatie van onze website, het leveren van onze diensten, het waarborgen van de veiligheid van onze website en diensten, het onderhouden van back-ups van onze databases en het communiceren met u. De wettelijke basis voor deze verwerking zijn onze legitieme belangen, namelijk een goede administratie van onze dienst en ons bedrijf en de uitvoering van een contract tussen u en ons en/of het nemen van stappen, op uw verzoek, om een dergelijk contract aan te gaan.

3.4 Wij kunnen uw gegevens die zijn opgenomen in uw persoonlijke profiel op onze website (“profielgegevens”) verwerken. De profielgegevens kunnen uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en geboortedatum bevatten. De profielgegevens kunnen worden verwerkt om uw gebruik van onze website en diensten mogelijk te maken en te controleren. De wettelijke basis voor deze verwerking zijn onze legitieme belangen, namelijk een goede administratie van onze website en ons bedrijf en de uitvoering van een contract tussen u en ons en/of het nemen van stappen, op uw verzoek, om een dergelijk contract aan te gaan.

3.7 Wij kunnen informatie verwerken die is opgenomen in elke aanvraag die u aan ons doet met betrekking tot goederen en/of diensten (“aanvraaggegevens”). De aanvraaggegevens kunnen worden verwerkt met het oog op het aanbieden, op de markt brengen en verkopen van relevante goederen en/of diensten aan u. De wettelijke basis voor deze verwerking is toestemming.

3.8 Wij kunnen informatie verwerken met betrekking tot transacties, inclusief de aankoop van goederen en diensten, die u met ons en/of via onze dienst aangaat (“transactiegegevens”). De transactiegegevens kunnen uw contactgegevens, uw kaartgegevens en de transactiegegevens omvatten (Wij slaan geen creditcardgegevens op – deze worden veilig opgeslagen door onze verwerkingspartners). De transactiegegevens kunnen worden verwerkt met het oog op het leveren van de gekochte goederen en diensten en het bijhouden van een goede administratie van deze transacties. De wettelijke basis voor deze verwerking is de uitvoering van een overeenkomst tussen u en ons en/of het nemen van stappen, op uw verzoek, om een dergelijke overeenkomst aan te gaan en onze legitieme belangen, namelijk ons belang bij een goede administratie van onze website en ons bedrijf.

3.9 Wij kunnen de informatie die u aan ons verstrekt verwerken met het doel om u te abonneren op onze e-mailberichten en/of nieuwsbrieven (“kennisgevingsgegevens”). De kennisgevingsgegevens kunnen worden verwerkt met het oog op het verzenden van de relevante kennisgevingen en/of nieuwsbrieven. De wettelijke basis voor deze verwerking is toestemming.

3.10 Wij kunnen informatie verwerken die is opgenomen in of verband houdt met enige communicatie die u naar ons stuurt (“correspondentiegegevens”). De correspondentiegegevens kunnen de communicatie-inhoud en de metagegevens omvatten die met de communicatie verbonden zijn. Onze service genereert de metagegevens die verband houden met de communicatie via de contactformulieren op de website. De correspondentiegegevens kunnen worden verwerkt ten behoeve van de communicatie met u en het bijhouden van gegevens. De wettelijke basis voor deze verwerking zijn onze legitieme belangen, namelijk een goede administratie van onze website en het zakendoen en de communicatie met de gebruikers.

3.12 Wij kunnen al uw in dit beleid genoemde persoonsgegevens verwerken wanneer dat nodig is voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van een rechtsvordering, hetzij in een gerechtelijke procedure, hetzij in een administratieve of buitengerechtelijke procedure. De wettelijke basis voor deze verwerking zijn onze legitieme belangen, namelijk de bescherming en handhaving van onze wettelijke rechten, uw wettelijke rechten en de wettelijke rechten van anderen.

3.13 Wij kunnen uw in deze polis vermelde persoonsgegevens verwerken indien dit noodzakelijk is voor het verkrijgen of behouden van verzekeringsdekking, het beheer van risico’s of het verkrijgen van professioneel advies. De wettelijke basis voor deze verwerking zijn onze legitieme belangen, namelijk een goede bescherming van ons bedrijf tegen risico’s.

3.14 Naast de specifieke doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens kunnen verwerken zoals beschreven in dit artikel 3, kunnen wij ook uw persoonsgegevens verwerken wanneer deze verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan wij onderworpen zijn, of om uw vitale belangen of de vitale belangen van een andere natuurlijke persoon te beschermen.

3.15 Gelieve geen persoonsgegevens van andere personen aan ons te verstrekken, tenzij wij u hierom verzoeken.

 

4.        Providing your personal data to others

 

4.1        We may disclose your personal data to any member of our group of companies (this means our subsidiaries, our ultimate holding company and all its subsidiaries) insofar as reasonably necessary for the purposes, and on the legal bases, set out in this policy.

4.2        We may disclose your personal data to our insurers and/or professional advisers insofar as reasonably necessary for the purposes of obtaining or maintaining insurance coverage, managing risks, obtaining professional advice, or the establishment, exercise or defence of legal claims, whether in court proceedings or in an administrative or out-of-court procedure.

4.3        We may disclose your personal data to our suppliers, subcontractors or partners insofar as reasonably necessary for providing a service to you. For example, your contact details, location details, relevant payment information, name, phone number, email address and other details will be provided to the store/restaurant that you are placing an order with.

4.4        Financial transactions relating to our services are handled by our payment services providers. We will share transaction data with our payment services providers only to the extent necessary for the purposes of processing your payments, refunding such payments and dealing with complaints and queries relating to such payments and refunds and protecting us from fraudulent transactions.

4.5        We may disclose your enquiry data to one or more of those selected third party suppliers of goods and services for the purpose of enabling them to contact you so that they can offer, market and sell to you relevant goods and/or services. Each such third party will act as a data controller in relation to the enquiry data that we supply to it; and upon contacting you, each such third party will supply to you a copy of its own privacy policy, which will govern that third party’s use of your personal data.

5.        Internationale overdracht van uw persoonlijke gegevens

 

5.1 In dit hoofdstuk 5 geven wij informatie over de omstandigheden waarin uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER).

5.2 Wij en onze andere groepsmaatschappijen hebben kantoren en faciliteiten in Ierland. De Europese Commissie heeft een “adequaatheidsbesluit” genomen met betrekking tot de gegevensbeschermingswetgeving van dit land. De doorgifte van gegevens wordt beschermd door passende waarborgen, namelijk het gebruik van standaardclausules inzake gegevensbescherming die door de Europese Commissie zijn aangenomen of goedgekeurd en waarvan een kopie kan worden verkregen bij de ontvangende partij.

5.3 De hostingfaciliteiten voor onze website bevinden zich in Ierland. De Europese Commissie heeft een “adequaatheidsbesluit” genomen met betrekking tot [de gegevensbeschermingswetgeving van elk van deze landen. De overdracht van gegevens wordt beschermd door passende waarborgen, namelijk het gebruik van standaardclausules inzake gegevensbescherming die door de Europese Commissie zijn aangenomen of goedgekeurd en waarvan u een kopie kunt krijgen van de ontvangende partij.

5.4 Flipdish-contractanten zijn gevestigd in India, Chili, de VS, Canada en andere niet-EU-landen. De Europese Commissie heeft een “adequaatheidsbeslissing” genomen met betrekking tot [de gegevensbeschermingswetgeving van elk van deze landen. De doorgifte naar elk van deze landen wordt beschermd door passende waarborgen, namelijk het gebruik van standaardclausules inzake gegevensbescherming die door de Europese Commissie zijn aangenomen of goedgekeurd en waarvan op verzoek een kopie bij ons kan worden opgevraagd.

5.5 U erkent dat persoonlijke gegevens die u via onze website of diensten ter publicatie aanbiedt, wereldwijd beschikbaar kunnen zijn via het internet. Wij kunnen het gebruik of misbruik van dergelijke persoonsgegevens door anderen niet voorkomen.

6.        Bewaren en verwijderen van persoonsgegevens

 

6.1 In dit hoofdstuk 6 wordt ons beleid en onze procedure voor het bewaren van gegevens uiteengezet, die bedoeld zijn om ervoor te zorgen dat wij voldoen aan onze wettelijke verplichtingen met betrekking tot het bewaren en verwijderen van persoonsgegevens.

6.2 Persoonsgegevens die wij voor enig doel of doeleinden verwerken, worden niet langer bewaard dan voor dat doel of die doeleinden noodzakelijk is.

6.3 Wij bewaren uw persoonsgegevens als volgt:

(a) Persoonsgegevens worden bewaard voor een periode van minimaal 2 jaar na uw meest recente toegang tot onze dienst of ons platform, en maximaal 3 jaar na uw meest recente toegang tot onze dienst of ons platform.

6.4 In sommige gevallen is het voor ons niet mogelijk om vooraf aan te geven gedurende welke periodes uw persoonsgegevens worden bewaard. In dergelijke gevallen bepalen wij de bewaartermijn op basis van onze legitieme behoeften om gegevens te bewaren.

6.5 Niettegenstaande de andere bepalingen van dit artikel 6 kunnen wij uw persoonsgegevens bewaren wanneer dit noodzakelijk is voor de naleving van een wettelijke verplichting waaraan wij onderworpen zijn, of om uw vitale belangen of de vitale belangen van een andere natuurlijke persoon te beschermen.

 

7.        Wijzigingen

 

7.1 Wij kunnen dit beleid van tijd tot tijd actualiseren door een nieuwe versie op onze website te publiceren.

7.2 U dient deze pagina af en toe te controleren om er zeker van te zijn dat u tevreden bent met eventuele wijzigingen in dit beleid.

7.3 Wij kunnen u op de hoogte stellen van wijzigingen in dit beleid [via e-mail of via het privé berichtensysteem op onze website].

 

8.        Uw rechten

 

8.1 In dit hoofdstuk 8 hebben we de rechten die u heeft op grond van de wet op de gegevensbescherming samengevat. Sommige rechten zijn complex en niet alle details zijn in onze samenvattingen opgenomen. Daarom moet u de relevante wetten en richtlijnen van de regelgevende instanties lezen voor een volledige uitleg van deze rechten.

8.2 Uw belangrijkste rechten onder de wetgeving inzake gegevensbescherming zijn:

(a) het recht op toegang;

(b) het recht op correctie;

(c) het recht op wissen;

(d) het recht om de verwerking te beperken;

e) het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking;

f) het recht op gegevensdraagbaarheid;

g) het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit; en

h) het recht om de toestemming in te trekken.

8.3 U heeft het recht om te bevestigen of wij uw persoonsgegevens al dan niet verwerken en, indien wij dat doen, toegang te krijgen tot de persoonsgegevens, samen met bepaalde aanvullende informatie. Deze aanvullende informatie omvat gegevens over de doeleinden van de verwerking, de betreffende categorieën persoonsgegevens en de ontvangers van de persoonsgegevens. Als de rechten en vrijheden van anderen niet worden aangetast, zullen wij u een kopie van uw persoonsgegevens verstrekken. Het eerste exemplaar zal gratis worden verstrekt, maar voor extra kopieën kan een redelijke vergoeding worden gevraagd. Op alle verzoeken zijn de bepalingen van artikel 8.14 – 8.17 van toepassing.

8.4 U heeft het recht om eventuele onjuiste persoonsgegevens over u te laten corrigeren en om, rekening houdend met de doeleinden van de verwerking, eventuele onvolledige persoonsgegevens over u te laten invullen.

8.5 In sommige gevallen heeft u het recht om uw persoonlijke gegevens zonder onnodige vertraging te wissen. Die omstandigheden zijn onder meer: de persoonsgegevens zijn niet langer noodzakelijk in verband met de doeleinden waarvoor ze werden verzameld of anderszins verwerkt; u trekt uw toestemming voor de verwerking op basis van toestemming in; u maakt bezwaar tegen de verwerking volgens bepaalde regels van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming; de verwerking is bestemd voor direct-marketingdoeleinden; en de persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt. Er zijn echter uitzonderingen op het recht om gegevens te wissen. De algemene uitsluitingen omvatten wanneer de verwerking noodzakelijk is: voor de uitoefening van het recht op vrije meningsuiting en informatie; voor de naleving van een wettelijke verplichting; of voor de vestiging, de uitoefening of de verdediging van wettelijke aanspraken.

8.6 In sommige omstandigheden heeft u het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. Die omstandigheden zijn: u betwist de juistheid van de persoonsgegevens; de verwerking is onwettig maar u verzet zich tegen het wissen; wij hebben de persoonsgegevens niet meer nodig voor onze verwerking, maar u hebt de persoonsgegevens nodig voor de vaststelling, de uitoefening of het verweer van een rechtsvordering; en u hebt bezwaar gemaakt tegen de verwerking, in afwachting van de verificatie van dat bezwaar. Wanneer de verwerking op deze basis is beperkt, kunnen wij uw persoonsgegevens blijven opslaan. Wij zullen deze echter alleen op andere wijze verwerken: met uw toestemming; voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen; voor de bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon; of om redenen van zwaarwegend algemeen belang.

8.7 U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons op grond van uw specifieke situatie, maar alleen voor zover de rechtsgrond voor de verwerking noodzakelijk is voor: de uitvoering van een taak die wordt uitgevoerd in het algemeen belang of in de uitoefening van een overheidsgezag dat aan ons is toegekend; of voor de doeleinden van de legitieme belangen die door ons of door een derde partij worden nagestreefd. Indien u een dergelijk bezwaar maakt, zullen wij de verwerking van de persoonsgegevens staken, tenzij wij dwingende legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die voorrang hebben op uw belangen, rechten en vrijheden, of indien de verwerking bestemd is voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van wettelijke aanspraken.

8.8 U heeft het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden (inclusief profilering voor direct marketing doeleinden). Indien u een dergelijk bezwaar maakt, zullen wij de verwerking van uw persoonsgegevens voor dit doel staken.

8.9 U heeft het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens voor wetenschappelijk of historisch onderzoek of voor statistische doeleinden op grond van uw specifieke situatie, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een taak die wordt uitgevoerd om redenen van algemeen belang.

8.10 Voor zover de wettelijke basis voor onze verwerking van uw persoonsgegevens dat is:

a) toestemming; of

(b) dat de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent of om op uw verzoek stappen te ondernemen alvorens een overeenkomst te sluiten,

en deze verwerking gebeurt op geautomatiseerde wijze, heeft u het recht om uw persoonlijke gegevens van ons te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat. Dit recht is echter niet van toepassing wanneer dit de rechten en vrijheden van anderen nadelig zou beïnvloeden.

8.11 Indien u van mening bent dat onze verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de wetgeving inzake gegevensbescherming, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit die verantwoordelijk is voor de gegevensbescherming. U kunt dit doen in de EU-lidstaat van uw gewone verblijfplaats, de plaats waar u werkt of de plaats van de vermeende inbreuk.

8.12 Voor zover de wettelijke basis voor onze verwerking van uw persoonsgegevens de toestemming is, heeft u het recht om die toestemming te allen tijde in te trekken. Intrekking heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking.

8.13 U kunt elk van uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens uitoefenen door ons schriftelijk op de hoogte te stellen per e-mail aan [email protected], naast de andere methoden die in dit artikel 8 worden genoemd.

8.14 U kunt ons opdragen om u te voorzien van alle persoonlijke informatie die wij over u hebben; het verstrekken van dergelijke informatie is onderworpen aan de voorschriften:

(a) voldoende informatie om ons in staat te stellen uw persoonlijke gegevens te lokaliseren, zoals uw mobiele telefoonnummer of relevante bestel-ID’s en

(b) de levering van een passend bewijs van uw identiteit (voor dit doel accepteren wij gewoonlijk een door een advocaat of bank gewaarmerkte fotokopie van uw paspoort plus een origineel exemplaar van een energierekening waarop uw huidige adres staat vermeld).

8.15 Wij kunnen de door u gevraagde persoonlijke informatie achterhouden voor zover dit wettelijk is toegestaan.

8.16 Wij kunnen de door u gevraagde persoonlijke informatie achterhouden als de verzoeken als vexatoir, kennelijk ongegrond, buitensporig of repetitief worden beschouwd.

8.17 U kunt ons te allen tijde instrueren om uw persoonlijke informatie niet te verwerken voor marketingdoeleinden.

8.18 In de praktijk zult u meestal vooraf uitdrukkelijk instemmen met ons gebruik van uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden, of wij zullen u de mogelijkheid bieden om af te zien van het gebruik van uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden.

9.        Over cookies

9.1 Een cookie is een bestand met een identificatiecode (een reeks letters en cijfers) dat door een webserver naar een webbrowser wordt gestuurd of door een browser wordt aangemaakt en door de browser wordt opgeslagen. De identifier wordt dan teruggestuurd naar de server telkens als de browser een pagina van de server opvraagt.

9.2 Cookies kunnen “permanente” cookies zijn of “sessiecookies”: een permanente cookie wordt door een webbrowser opgeslagen en blijft geldig tot de ingestelde vervaldatum, tenzij deze door de gebruiker voor de vervaldatum wordt verwijderd; een sessiecookie daarentegen vervalt aan het einde van de gebruikerssessie, wanneer de webbrowser wordt afgesloten.

9.3 Cookies bevatten doorgaans geen informatie die een gebruiker persoonlijk identificeert, maar persoonlijke informatie die wij over u opslaan kan worden gekoppeld aan de informatie die is opgeslagen in en verkregen uit cookies.

 

10.         Cookies die we gebruiken

10.1 Wij gebruiken cookies voor de volgende doeleinden:

(a) Authenticatie – we gebruiken cookies om u te identificeren wanneer u onze website bezoekt en wanneer u door onze website of een website die gebruik maakt van onze diensten navigeert.

(b) Beveiliging – we gebruiken cookies als onderdeel van de beveiligingsmaatregelen die worden gebruikt om gebruikersaccounts te beschermen, waaronder het voorkomen van frauduleus gebruik van inloggegevens, en om onze website en diensten in het algemeen te beschermen.

(e) Reclame – we gebruiken cookies om ons te helpen bij het weergeven van advertenties die voor u relevant zijn;

(f) Analyse – we gebruiken cookies om ons te helpen het gebruik en de prestaties van onze website en diensten te analyseren; en

(g) Toestemming voor cookies – we gebruiken cookies om uw voorkeuren op te slaan met betrekking tot het gebruik van cookies in het algemeen. AKA, de elektronische cookie.

 

11.        Cookies gebruikt door onze dienstverleners

11.1 Onze serviceproviders maken gebruik van cookies en deze cookies kunnen op uw computer worden opgeslagen wanneer u onze website bezoekt.

11.2 Wij maken gebruik van Google Analytics om het gebruik van onze website te analyseren. Google Analytics verzamelt informatie over het gebruik van de website door middel van cookies. De informatie die wordt verzameld met betrekking tot onze website wordt gebruikt om rapporten te maken over het gebruik van onze website. Het privacybeleid van Google is beschikbaar op: https://www.google.com/policies/privacy/.

11.3 Wij gebruiken AdRoll om advertenties weer te geven. U kunt het privacybeleid van deze serviceprovider bekijken op https://www.adroll.com/about/privacy.

11.4 We gebruiken Facebook om advertenties weer te geven. Je kunt het privacybeleid van deze service provider bekijken op https://www.facebook.com/policies/cookies/.

11.5 Wij gebruiken de Intercom om berichten te versturen en het gebruik van de service te volgen. U kunt het privacybeleid van deze serviceprovider bekijken op https://www.intercom.com/terms-and-policies#cookie-policy.

11.6 Wij gebruiken Salesloft om berichten te versturen en het gebruik van de service te volgen. U kunt het privacybeleid van deze serviceprovider bekijken op https://salesloft.com/cookie-policy/.

11.7 Wij gebruiken Hubspot om het gebruik van de service te volgen. U kunt het privacybeleid van deze serviceprovider bekijken op: https://legal.hubspot.com/privacy-policy en het cookiebeleid op: https://legal.hubspot.com/cookie-policy.

11.8 Van tijd tot tijd kunnen wij verschillende cookies gebruiken om het gebruik bij te houden, ons te beschermen tegen fraude en advertenties weer te geven. U kunt deze cookies te allen tijde controleren via uw browser.

 

12.        Beheer van cookies

12.1 De meeste browsers bieden u de mogelijkheid om het accepteren van cookies te weigeren en cookies te verwijderen. De methoden om dit te doen verschillen van browser tot browser en van versie tot versie. U kunt echter via deze links actuele informatie over het blokkeren en verwijderen van cookies verkrijgen:

(a) https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en (Chrome);

(b) https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences (Firefox);

(c) http://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/ (Opera);

(d) https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies (Internet Explorer);

(e) https://support.apple.com/kb/PH21411 (Safari); en

(f) https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy (Edge).

12.2 Het blokkeren van alle cookies heeft een negatieve invloed op de bruikbaarheid van veel websites.

12.3 Als u cookies blokkeert, kunt u niet alle functies van onze website gebruiken en kunt u geen bestellingen plaatsen.

 

13.        Onze gegevens

 

13.1 Deze website en dienst is eigendom van en wordt beheerd door Flipdish Limited t/a Flipdish.

13.2 Wij zijn geregistreerd in Ierland onder registratienummer 555703, en onze maatschappelijke zetel is gevestigd in First Floor Heron House, Corrig Road, Sandyford Business Park, Dublin 18, Ierland, D18 Y2X6.

13.3 Onze hoofdvestiging is gevestigd in First Floor Heron House, Corrig Road, Sandyford Business Park, Dublin 18, Ierland, D18 Y2X6.

13.4 U kunt contact met ons opnemen:

a) per post, naar het hierboven vermelde bedrijfsadres;

(b) via ons website-contactformulier of;

(d) per e-mail op [email protected]